Taxatierapport Den Haag

Het Taxatierapport Den Haag geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens van uw woning. Zo geeft het taxatierapport aan hoeveel een bepaalde woning waard is. Bij de meeste financiële instellingen is het van belang om een taxatierapport te kunnen overhandigen wanneer je hen om een dienst vraagt zoals het kunnen afsluiten van een hypotheek. Wanneer u bijvoorbeeld een huis wilt kopen of verkopen kan een taxatie ook handig zijn om beter over de prijs te kunnen onderhandelen.

Het taxatierapport Den Haag zegt niets over de bouwkundige staat van een woning maar geeft enkel aan wat de onderhoudsstaat van een woning is, dat is namelijk nooit het geval bij een taxatierapport. Als u ook iets over de bouwkundige staat van uw woning wilt weten kunt u daar een apart onderzoek voor laten uitvoeren.

Redenen voor het Taxatierapport Den Haag

Een taxatierapport laten schrijven zou u om veel verschillende redenen kunnen doen. Hieronder vind u een overzicht van veel voorkomende redenen om een taxatierapport te laten schrijven:

 • Bij het kopen of verkopen van een woning
 • Bij het afsluiten of verhogen van een hypotheek
 • Tijdens het verdelen van bezittingen
 • Tijdens het opgeven van uw bezittingen in uw belastingopgave
 • Bij het bepalen van de herbouwwaarde
 • Wanneer u in beroep gaat tegen een nieuwe WOZ-waarde

Inhoud van een taxatierapport

Wanneer een taxateur u een schatting geeft van de waarde van een woning kijkt hij naar de ligging, grootte en staat van onderhoud van een woning. Verder kijkt de taxateur ook naar een aantal externe omstandigheden. Zo let hij op ontwikkelingen in de toekomst en dan met name op de woningmarkt. Daarnaast let hij op gegevens uit het Kadaster. Over het algemeen beschrijft een taxateur de volgende punten in een taxatierapport:

 • De ligging van een woning
 • Omgeving
 • De grootte van de woning
 • De indeling van de woning
 • Aanwezigheid van een tuin, balkon, parkeerplaats, garage, kelder etc.
 • Constructie, onderhoudsstaat en de kwaliteit van gebruikte materialen
 • Energiebesparende maatregelen

Eisen t.a.v. het taxatierapport

In de gemeente Den Haag hebt u vrijwel altijd een taxatierapport nodig wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. Het taxatierapport moet voldoen aan bepaalde eisen die banken en financiële instellingen hebben opgesteld. De eisen die banken en financiële instellingen opstellen kunnen onderling sterk verschillen. De kwaliteitseisen ten opzichte van de taxatie zijn echter wel door de hypotheekverstrekkers gezamenlijk opgesteld. De gezamenlijke eisen die de hypotheekverstrekkers hebben opgesteld luidden als volgt:

 • Taxateur staat ingeschreven bij een erkend register(SCVM of VastgoedCert)
 • Taxatierapport voldoet aan de eisen van het meest recente model taxatierapport financiering woonruimte.

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

De twee registers voor bekende taxateurs zijn SCVM en VastgoedCert. Wanneer een taxateur ingeschreven staat bij een van beide registers weet u zeker dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen. Taxateurs van branchevereniging VBO staan ingeschreven in het SCVM. Taxateurs van RVT staan altijd in één van de twee registers ingeschreven.

De prijs van Taxatierapport Den Haag

Bij Taxatie Den Haag betaalt u € 260,- voor de All-in Taxatie en slechts 335,- voor een NWWI Taxatie. In Den Haag is de normale prijs van een taxatierapport ongeveer 1,85 promille. Dit betekent 0,185 procent van de waarde waarop het huis getaxeerd is. Het is echter niet altijd zo dat taxateurs in Den Haag de prijs van hun rapport af laten hangen van de getaxeerde waarde van een woning. Sommige taxateurs hanteren een vaste prijs voor hun taxatierapport. Wanneer het dus gaat om de taxatie van een vrij duur huis is het voordeliger om een taxateur te nemen die een vaste prijs hanteert. Bij een vast tarief kunnen er echter wel een hoop extra kosten bij komen.

Uitleg begrippen Taxatierapport Den Haag

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde.

Herbouwwaarde (taxatierapport)
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van uw woning. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen als een nieuwe keuken of badkamer worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

WOZ waarde (taxatierapport)
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Taxatie bouwkundige staat

Soms kan het voorkomen dat een taxateur u adviseert om onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van de woning. Een taxatierapport zegt namelijk niets over de bouwkundige staat van een woning maar geeft enkel aan wat de onderhoudsstaat van een woning is. Als u ook iets over de bouwkundige staat van uw woning wilt weten kunt u daar een apart onderzoek voor laten uitvoeren.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Den Haag

De waarde van uw woning wanneer u deze gedwongen moet verkopen wordt ook wel de executiewaarde genoemd. Wanneer u uw hypotheek niet meer kunt betalen zal uw huis gedwongen moeten worden verkocht. De waarde van een woning in de gedwongen verkoop is altijd lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal is de waarde van een huis bij gedwongen verkoop zo’n 90% van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde is van belang omdat een zo hoog mogelijke executiewaarde korting oplevert op de hypotheekrente. Daarnaast is het zo dat de executiewaarde bepaalt hoeveel u kunt lenen. Meestal is dit zo’n 125% van de executiewaarde. De executiewaarde valt licht te manipuleren door uw taxateur in Den Haag te laten weten welke executiewaarde u nodig heeft.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*
  Enter OTP: