Soorten Taxaties

Er zijn meerdere soorten taxaties. Het is namelijk niet zo dat een taxateur alleen huizen taxeert. Er zijn taxaties van veel verschillende soorten objecten die uitgevoerd worden. Die taxaties worden uitgevoerd worden met veel verschillende doeleinden. Taxatie Den Haag richt zich uiteraard alleen op de taxatie van woonhuizen en bedrijfspanden.

Het uitvoeren van een taxatie kan vele doelen hebben. Zo zou u een taxatie kunnen laten uitvoeren ter ondersteuning van het kopen of verkopen van een huis, om een hypotheek af te kunnen sluiten of om te bepalen wat u aan de Belastingdienst moet doorgeven.

Uiteraard is het ongeacht het doel van de taxatie van belang dat de waarde van een bepaald object op een betrouwbare en onafhankelijke manier wordt geschat.

Hieronder een opsomming van de meest voorkomende taxaties:

Taxatie voor een hypotheek

Banken en financiële instellingen willen altijd graag een erkend taxatierapport hebben om de waarde van de betreffende woning te kunnen garanderen.

Taxatie voor het kopen van een woning

Door middel van een taxatie kunt u voor uzelf een goed beeld vormen over wat een realistische prijs zou zijn voor de woning.

Taxatie voor het verkopen van een woning

Door middel van een taxatie krijgt u een beter beeld van in hoeverre uw vraagprijs af zit van de werkelijke waarde van de woning.

Taxatie van nieuwbouw of verbouw vanaf tekening

Ook bij het afsluiten van een hypotheek voor een nieuwbouwwoning of verbouwing heeft u een taxatierapport nodig.

Taxatie bij het verdelen van bezit

Wanneer er bezit verdeeld moet worden door bijvoorbeeld een echtscheiding is het van groot belang om een taxatie te hebben zodat eventuele conflicten voorkomen kunnen worden.

Taxatie voor fiscale doeleinden

Wanneer bezit overgedragen wordt moet men een bepaald percentage belasting betalen. Om er zeker van te zijn dat het juiste bedrag aan belasting wordt betaald is het verstandig om een taxatie aan te vragen.

Taxatie voor het bepalen van de herbouwwaarde (art. 275 WvK)

Deze taxatie is vaak noodzakelijk bij het afsluiten van een opstalverzekering.

Taxatie in verband met de WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken)

Wanneer u het niet eens bent met de waarde van uw woning in het kader van WOZ kunt u met een erkend taxatierapport hiertegen in beroep gaan. De WOZ-waarde wordt door de belastingdienst onder andere gebruikt voor de heffing van onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de vermogensbelasting.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*
    Enter OTP: